Quality policy

Terbal és una empresa familiar del sector metal·lúrgic, l’activitat de la qual és la fabricació de peces metàl·liques de mig-alt tonatge que comporten els processos de: Muntatge, soldadura manual, soldadura amb robot, mecanitzat i tornejat.

La principal missió de Terbal, és oferir als nostres clients un servei de qualitat, complint amb les seves expectatives a un preu competitiu. Aportant solucions tècniques per tal de millorar el producte.

La nostra visió, és ser una empresa líder i en continu creixement en el sector de la mecano-soldadura, que es distingeixi per aportar qualitat i servei al client.

Per tot això Terbal, és conscient de que, donada la situació del mercat en el moment actual, la QUALITAT és un factor estratègic de gran importància, que constitueix el millor argument per competir en el mercat actual i que representa una garantia per a la continuïtat i el futur de l’empresa.

Per tal d’aconseguir els nostres objectius les nostres accions van dirigides a:

  • Entregar els productes a temps i amb la qualitat que exigeix el client. Les eines per fer-ho possible són la planificació de la producció i omplir les pautes de control per cada producte que es subministra.
  • Establiment d’objectius per treballar la millora continua dels nostres productes, processos i instal·lacions, identificant els riscos i oportunitats de millora per seguir mantenint la confiança dels nostres clients.
  • Innovació en maquinària i processos. Mantenir uns estàndards de qualitat alt exigeix tenir uns processos i maquinària innovadors per tal de minimitzar els possibles errors de fabricació.
  • Formació i conscienciació de l’objectiu QUALITAT per a tots els treballadors.


En aquest sentit, la política de la QUALITAT de Terbal, va dirigida cap a la consecució de productes i prestació de serveis amb la màxima qualitat exigida pels clients, el que ens porta a establir un Sistema de Gestió de la Qualitat que faciliti aquest objectiu, i el millorar continuadament la seva eficàcia així com la qualitat dels nostres processos, productes i serveis, revisant-los, per la seva continuada adequació, tenint en compte el context on es desenvolupa la seva activitat i la interacció amb totes les parts interessades prèviament identificades .

La Gerència de TERBAL, es compromet a proporcionar els recursos necessaris per complir la NORMA UNE-EN-ISO-9001:2015, així com tots els requisits legals i reglamentaris que els afectin, integrant com a principi la seva millora continua així com la dels serveis que ofereix i subministra als seus Clients.

El que disposa el Sistema de Qualitat és d’obligatori compliment pel personal de Terbal.

Sant Vicenç de Torelló, 7 d’octubre de 2019
Mariona Balmes Malavé
CEO


Descarregar: política de qualitat.pdf

This website uses third party cookies to provide you with a better browsing experience. If you continue to browse, you consent to the use of this technology on our website.