• 3 estacions de soldadura robotitzada

    Disposem de 3 estacions de soldadura robotitzada d’alta tecnologia que incorpora robots de soldadura i taules posicionadores.

    Això ens permet soldar grans i petits peces de fins a 2000 Kg i 7 metres de longitud.

  • Soldadura estanca automatitzada

    Tenim llarga experiencia en la soldadura de dipòsits estancs amb robot. També fem la prova d’estanqueïtat si el client ho requereix.

  • Tecnologia Weld guide

    Hem incorporat un robot abb amb tecnología weldguide, dissenyat per seguir variacions en la unió de soldadura ocasionades per muntatges desiguals. En mode automàtic s’encarrega de supervisar i seguir la unió durant el procés de soldadura.